ડાયાબીટીસ ના દર્દીઓના પગ ની નળીઓની (audio dopler) તપાસ ફ્રી

ડોક્ટર્સ ડે નિમિતે જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત સંચાલિત જેડીએફ કલીનીક મા ડાયાબીટીસના દર્દીઓ ની પગની નળીઓની તપાસ(audio dopler)  ફ્રી કરી આપવામા આવશે તેની જાહેર જનતાએ નોંધ લેવી. 


સૌજન્ય: ડૉ. આશુતોષ શાહ( Surat Diabetic foot and ulcer clinic)


રજિસ્ટ્રેશન ૩ થી ૫ જુલાઈ ના રોજ કરવામાં આવશે


કતારગામ :9016119736

અડાજણ :9879121939

પાલ.       :8980577456

કૈલાસનગર :9265469831

વેડરોડ     :8238104292


ડૉ. વિનેશ શાહ -પ્રમુખ જેડીએફ સુરત 

ડૉ. અલ્પેશ શાહ- ઉપપ્રમુખ

ડૉ. હિરલ શાહ-ઉપપ્રમુખ 

શ્રી મનુભાઈ ઝોટા-મંત્રી

ડૉ. દર્શન વાડેકર-ખજાનચી

ડૉ. વિશાલ શાહ-ખજાનચી

ડૉ. વિતરાગ શાહ-સહખજાનચી

ડૉ. મલય પારેખ- સહ મંત્રી

ડૉ. જોય ચોકસી-મદદનીશ મંત્રી

ટીમ જેડીએફ