દાંત નુ ચેકઅપ તથા એક્ષ-રે ફ્રી

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત દ્વારા  કોઈ પણ જાતિ કે ધર્મ ના લોકો માટે મંગળ તથા શુક્રવાર ના રોજ દાંત નુ ચેકઅપ તથા એક્ષ-રે ફ્રી કરવામા આવશે.જેનો વધુમાં વધુ લાભ મળે તેવી સુરત શહેર ની જનતા ને અપીલ કરવામાં આવે છે.


 JDF ડેન્ટલ કલીનીક નુ એડ્રેસ: ૫,આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ,   શંખેશ્વર કોમ્પલેક્ષ પાસે,કૈલાસનગર, મજૂરાગેટ, સુરત 

સમય: સવારે ૯ થી ૧, સાંજે ૪ થી ૮


પ્રમુખ શ્રી

ડૉ. વિનેશ શાહ

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત 


JDF dental Clinic Incharge

ડૉ. અલ્પેશ શાહ 

ડૉ. રિકીન શાહ 

ડૉ. દર્શન વાડેકર 

ડૉ. વિશાલ શાહ 

ડૉ. વિતરાગ યુ શાહ

ડૉ. ખ્યાતિ શાહ 

ડૉ. શ્વેતા વાડેકર 

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત અને ટીમ